Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç ve Hedeflerimiz

Amaç ve Hedeflerimiz

KURUMSAL AMACIMIZ;
 
Hastane'yi ilkeleri, çalışma felsefesi ve hizmet anlayışı olarak bölgede en iyi bilinen, yaygın, sektör ve ülke gelişiminde paralel olarak, halk için verimli çalışan ve nitelikli hizmet veren kurumsal bir yapı haline getirmek.
 

KURUMSAL HEDEFLERİMİZ;
 
Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak
Hedef-2: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak
Hedef-3: Hastanemizde çalışanların iletişim becerileri ve kişisel gelişimlerini artırmak 
Hedef-4: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.
Hedef-5: Hastane bilgisayar otomasyon sistemini güçlendirmek.
Hedef-6: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
Hedef-8: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.
Hedef-7: Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak
Hedef-9: Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
Hedef-10: İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını arttırmak
Hedef-11: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek
Hedef-12: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon sayısını arttırmak.
Hedef-13: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.