Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Yönetmeliği

HASTA HAKLARI

 
HİZMETTEN YARARLANMA HAKKI
Hayatını sağlıklı sürdürmesi için gerekli olan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden hakkaniyet içerisinde yararlanma
 
SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ ALMA HAKKI
Hem sağlık durumu hakkında, hem de mevcut sağlık hizmetleri ve onlardan nasıl yararlanabileceği konusunda bilgi alma, kendisi ve hastalıklarıyla ilgili belgeleri görme ve edinme
 
RIZA (ONAY )HAKKI
Yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul etme, reddetme ya da durdurulmasını isteme
 
SEÇME VE DEĞİŞTİRME HAKKI
Hangi tanı ve tedavi yönteminin kullanılacağı, doktor veya hastane seçimi konularında karar verme
 
MAHREMİYET HAKKI
Sağlık durumu konusundaki bilginin yanı sıra teşhis ve tedavi yapılırken veya özel ziyaretlerinin gizliliğinin muhafazasını isteme
 
TIPTAKİ YENİLİKLERDEN YARARLANMA HAKKI
Tanı ve tedavideki yeniliklerden yararlanma, hastalığının her evresinde, mümkün olduğu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma
 
VAKTE SAYGI HAKKI
Hizmet almak için bekleme süresinin makul olması ve bu süre içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılama, hizmet alınmadığı durum olursa, hizmet alınabilecek bir kuruma sevk edilme,
 
SAYGINLIK GÖRME HAKKI
Güler yüzlü, nazik, şefkatli yaklaşımla ve temiz, çağdaş bir ortamda sağlık hizmeti alma
,
DİNİ VECİBELERİ YERİNE GETİRME HAKKI
Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme,
 
ZİYARET VE REFAKAT HAKKI
Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme ve refakatçı bulundurmayı isteme,
 
GÜVENLİK VE KALİTE STANDARTLARI HAKKI
Kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti alma, sağlık hizmetlerindeki risklerden ve tıbbi hatalardan korunma,
 
ŞİKÂYET VE TAZMİNAT HAKKI
Sağlık hizmeti sırasında, haklarının ihlali durumunda şikâyette bulunma ve fiziksel veya psikolojik zarar gördüğünde tazminat alma
 
 
 
                                                          ÖZEL MMT AMERİKAN HASTANESİ