MMT AMERİKAN HASTANESİ

Binlerce yıllık geleneğe dayanan tıp bilimi, sarsılmaz ilkeler üzerine kurulmuştur. Sağlıklı yaşamak bütün canlıların doğal hakkıdır.

DETAY

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

 • Pazartesi - Cuma
  08:00 - 17:00
 • Cumartesi
  08:00 - 13:00
 • Pazar
  Acil Servis

HİZMETLERİMİZ

Nitelikli Doktorlar

Hastanemiz tıbbi kadrosunda alanında profesyonel, tıptaki yenilikleri takip eden hekimlerimiz bulunmaktadır.

İleri Teknoloji

Günümüz teknolojisine sahip en güncel tıbbi cihazlar hastanemiz envanterinde bulunmaktadır.

Acil Bakım

Acil Servisimiz 7/24 cerrahi ve tüm acil durumlar için deneyimli ekibi ile hizmetinizdedir.

Check - Up

Sağlığınızı yakından takip etmek için tüm imkanlarımızla sağlık taramalarınızı gerçekleştiriyoruz.

Online Hizmetler

Hastanemizden online olarak randevu alabilir, tahlil - tetkik ve radyoloji sonuçlarınızı web üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Genel Tıp

Hastanemizde spesifik uzmanlık alanlarıyala birlikte genel tıp hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

TIBBİ KADROMUZ

TIBBİ BİRİMLERİMİZ

Acil Servis

Acil Servis, tüm tıbbi ve cerrahi acil müdahalelere uygun ekip ve ekipmanla donatılmıştır. Serviste 24 saat boyunca aynı standartta acil servis hizmeti sunulur.
 
Muayene odaları her türlü acil müdahaleye izin verecek özelliklerde ve hasta mahremiyeti ilkesine uygun hazırlanmıştır. Serviste yaşanacak yoğunluklarda sağlık ekibinin işini gerektiği gibi yapabilmesi için cerrahi müdahale, acil yoğun müdahale ve CPR odaları birbirinden bağımsız birimler olarak donatılmıştır. Muayene odaları dışında durumunun izlenmesi gereken hastalara özel gözlem odaları bulunur. Acil müdahale odalarında defibrilatörler ve monitörler yer alır.

Devamı
Acil Servis

Radyoloji

 
Tüm diagnostik radyolojik işlemlerin yapıldığı Tıbbi Görüntüleme Merkezi, yüksek teknoloji ürünü radyolojik cihazlarla donanılmıştır.
 
Merkez, teknik donanımı, uzman ve deneyimli sağlık ekibi ile doktorların teşhis ve tedavi amaçlı tüm taleplerini karşılayabilecek olanaklara sahiptir.
 
Merkezde Yapılan İncelemeler
• Direkt Radyoloji
• Kemik Dansitometri
• Kontrastlı Radyoloji
• C Kollu Floroskopi (Ameliyathane Röntgen Görüntüleme Sistemi)
• Mobil X-Ray
• Mamografi
• Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi
• Multislice Spiral Bilgisayarlı Tomografi
• Manyetik Rezonans Görüntüleme
 

Devamı
Radyoloji

Beyin ve Sinir Hastalıkları

BEYİN OMURİLİK VE SİNİR CERRAHİSİ
 
Nöroşirurji, tıp ve teknolojideki yeniliklere paralel gelişen; teşhis ve tedavide giderek daha iyi sonuçlar alınan bir daldır.
 
Beyin ve omurilik damarsal patolojilerinde (anevrizma, damarsal malformasyonlar, kanamalar vs.) ileri düzey görüntüleme sistemleri, gelişmiş tıbbi teknikler, yeni ameliyat yöntemleri ve mikrocerrahinin olanaklarından yararlanarak operasyonlarda risk düzeyi en aza indirilir.
 
Cerrahi mikroskoplar, navigasyon sistemleri, ultrasonik aspiratör gibi ileri teknoloji ürünü cihazlar yardımı ile çok çeşitli cerrahi müdahaleler ve yeni yöntemler ile çok hassas ameliyatlar yapılabilmektedir.
 
Nöroşirurji biriminde, omurga hastalıkları özellikle bel-boyun ağrıları veya fıtıkları, omurilik kanal darlığı ve omurga tümörleri başarıyla tedavi edilir. Yeni geliştirilen cerrahi yöntemlerden (açık-kapalı, mikrocerrahi, omurga vidalama gibi tespit işlemleri, lazer ve nükleoplasti minimal invazif uygulamalar) hangisinin size daha uygun ve zararsız olacağı, tecrübeli ve konusunda deneyimli uzman kadro tarafından belirlenip ve uygulanır.
 
Nöroşirurji, nöroloji ile koordinasyon içinde çalışan bir birimdir. Uzman doktorlardan oluşan ekip işbirliği içinde, epilepsi, damar tıkanıklığına bağlı felç, yüz felci ve ağrısı, inme, beyin kanamaları gibi nörolojik hastalıklara teşhis koyar, gerekli tüm cerrahi ve medikal tedavileri uygular. Nörolojik ağrıların (geçmeyen ağrı, spastisite vb) teşhis ve tedavisinde ise Nöroanestezi-Algoloji ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimleri ekibe katılır.
 
Tedavi Edilen Hastalıklar, Uygulanan Operasyonlar
 
 • Disk Hastalıkları
 • Dejeneratif Omurga Hastalıkları
 • Servikal Lomber ve Torasik Mikroskopik yöntemler İle ( açık kapalı )Bel Fıtığı Ameliyatı)
 • Diskektomiler
 • Vertebrektomi
 • Laminektomi
 • Travmalar
 • Çökme Kırıkları
 • Epidural ve Subdural Hematomlar
 • Kafa Kaidesi Tamirleri
 • Omurga Kırıkları ve Stabilizasyonu
 • Omurilik Basısında Acil Cerrahi Müdahaleler
 • Beyin ve Omuriliğin Damar Hastalıkları
 • Anevrizma
 • Arteriovenöz Malformasyon ve Kavernoma Ameliyatları
 • Endarterektomi
 • İntraserebral Hematomlar
 • Kalvaryum Lezyonları ve Kranioplasti Ameliyatları
 • Kraniofasiyal Cerrahi
 • Kraniosinostoz ve Şekillendirme Ameliyatları
 • Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavisi
 • Şant Ameliyatlar ve Araknoid Kistlerin Fenestrayonu
 • Fonksiyonal Periferik Sinir Cerrahisi
 • Periferik Sinir Anastomozları, Tamirleri,
 • Sinir Tuzak Sendromları Cerrahisi
Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi birimi, teşhis ve tedavide diğer tüm kliniklerle ilişki içinde çalışır. Her an CT veya MR çekilebilir. Ameliyathanelerde pek çok modern nöroşirurji aleti; ameliyat mikroskobu, skopi, mikroşirürji aletleri, High Speed Dril Sistem operasyon için sürekli hazır bulundurulur.

Devamı
Beyin ve Sinir Hastalıkları

Anestezi ve Reanimasyon

Anestezi

Devamı
Anestezi ve Reanimasyon

Dahiliye

Dahiliye

Devamı
Dahiliye

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Devamı
Kadın Hastalıkları ve Doğum

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı

Devamı
Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı

Beslenme ve Diyetetik

Devamı
Beslenme ve Diyetetik

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Devamı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Göğüs Hastalıkları

Devamı
Göğüs Hastalıkları

Kardiyoloji

Devamı
Kardiyoloji

Nöroloji

Devamı
Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Devamı
Ortopedi ve Travmatoloji

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Plastik cerrahi, estetik ve rekonstrüktif cerrahi (onarım cerrahisi ) ile ilgilenir. Kozmetik cerrahi normal vücut yapılarını yeniden şekillendirerek kişinin görünümünü ve kendini algılayışını geliştirir. Rekonstrüktif cerrahi ise doğumsal ya da sonradan ortaya çıkan nedenlerle oluşmuş normal olmayan vücut yapıları üzerinde uygulanır, ve öncelikli amacı etkilenen vücut yapılarının işlevlerini olabildiğince geri kazandırmaktır.

Devamı
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlık

Devamı
Psikolojik Danışmanlık

Genel Cerrahi

Genel cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

Cerrahi kelimesi Latince'de 'chirurgiae' teriminden köken almakta ve 'el işi' anlamına gelmektedir. Cerrahi, tıbbın en eski dallarından biri olup ilaçla ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yaralanmaların, vücuttaki yapı bozukluklarının ameliyatla onarılması ya da hastalıklı organın kesip çıkarılarak doğal ve uygun şekline dönüştürülmesi esasına dayanır.

Ameliyat türleri çoğunlukla organ veya bağlı bulunduğu sistemin adı ile anılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri Genel Cerrahi alanına girmektedir. Sistemlere göre ayrıldığında ise; guatr ameliyatları, meme ameliyatları, yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı, ince barsak, kalın barsak, rektum ve anüs bölgesi ameliyatları, karaciğer ve fıtık ameliyatları Genel Cerrahi'nin kapsamına girer. Genel Cerrahi bazı olgularda sadece ameliyat ile değil koruyucu hekimlik ile ameliyattan korunmayı da hedefler.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi'nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Devamı
Genel Cerrahi

Kulak-Burun-Boğaz (KBB)

Devamı
Kulak-Burun-Boğaz (KBB)

Üroloji

Devamı
Üroloji

Başhekim

Devamı
Başhekim