Mezun Olduğu Tıp Fakültesi ve Yılı

  1998 – 2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı

  2005- 2011 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Mesleki Deneyim

  - 2011-2013 Afşin Devlet Hastanesi Kahramanmaraş

  - 2013-2021 Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Tıbbi İlgi Alanları

  - Üriner Sistem Taş Hastalıkları Tanı ve Tedavisi

  - Üroonkoloji (Prostat Kanseri/Böbrek Tümörü/Mesane Kanseri/Testis Kanseri)

  - Endoüroloji (Laparoskopik/Perkütan/TUR-P/TUR-M/İ. Üretrotomi/URS/RIRS)

  - İdrar Kaçırma/Üriner İnkontinans

  - Androloji (Cinsel Fonksiyon Bozukluğu/Kısırlık)

  - Çocuk Ürolojisi (Sünnet/İnmemiş Testis/Hidrosel/Hypospadias)

  Özellikli İşlemler

  - Perkütan Nefrolitotomi

  - Flexibl Üreterorenoskopi (RIRS)

  - Rijid Üreterorenoskopi (URS)

  - Mikroskopik Varikoselektomi

  - Prostat Bipolar TUR

  - Mesane TUR

  - Penil Protez

  - Testis Protezi

  - Laparoskopik Ürolojik Ameliyatlar

  - Ürodinami

  - Ultrasonografi Eşliğinde Prostat Biyopsi

  - Perkütan Nefrostomi

  - Transobturator Tape

  Eğitim Kursları

  - 5.Asistan Eğitim Toplantısı, 8-11 Aralık 2005 İstanbul

  - Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler, 20-22 Nisan 2006, İstanbul

  - 19.Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya

  - 7.Ulusal Androloji Kongresi, 6-9 Haziran 2007, İstanbul

  - Asistanlar Ve Yeni Uzmanlar İçin 75 Soruda Androloji Kursu, 8 Haziran 2007, İstanbul

  - 8.Ulusal Üroonkoloji Kongresi, 28 Kasım - 2 Aralık 2007, Ankara

  - İntrenational Continence Society Educational Course, 29-30 Ağustos 2008,İstanbul

  - Türk Üroloji Derneği 4.Bahar Toplantısı, 19-20 Aralık 2008, Edirne
   

  - Prostat Kanseri Toplantısı, Ocak 2009, Kayseri

  - Temel Üroonkoloji Teorik Eğitimi Kursu, 16-18 Ekim 2009, İzmir
   

  - 8.Ulusal Üroonkoloji Kongresi, 4-8 Kasım 2009, Ankara

  - Üroonkoloji Okulu Pratik Eğitimi, 29 Mart - 9 Nisan 2010, İstanbul

  - Kadavrada Üroonkolojik Cerrahi Anatomi Diseksiyon Kursu, 29 Nisan- 1 Mayıs 2010, Mersin

  - Her Yönü İle Prostat, 2-3 Temmuz 2010, İstanbul
   

  - 1.Marmara Üroloji Günleri, İstanbul 2010
   

  - TÜYK 7.Ürolojik Yeterlilik Sınaına Hazırlık Kursu, 20-23 Ekim 2010, Ankara

  - Uluslararası 2. İstanbul Ürolitiyazis Günleri, 9-10 Aralık 2011, İstanbul

  - 22.Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs 2012, Kıbrıs
   

  - Ürodinami Kursu, 1 Aralık 2012, Adana
   

  - 1’ E 1 Yerinde Canlı Flexibl Üreterorenoskopik Cerrahi Kursu, 25-26 Mart 2013, İstanbul
   

  - 10.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 11-14 Nisan 2013, Antalya
  &n


  - Büyük Üroloji Buluşması-1, 31 Ekim - 3 Kasım 2013, Antalya
   

  - 1’E 1 Yerinde Canlı Laparoskopi Kursu, 8-9 Mayıs 2014, İstanbul
   

  - Disiplinler Arası Üroonkoloji Toplantısı, 28-30 Kasım 2014, İzmir
   

  - ICS Kongresi, 6-9 Ekim 2015, Kanada

  - 4.Endoürolojik Cerrahi Kursu, 25-26 Şubat 2016, Adana

  - Mini Fellowship Programı, 21-25 Mart 2016, İstanbul

  - EAU Baltıc Meetıng, 27-28 Mayıs 2016, Estonıa

  - Güncel Androloji Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2018, Bodrum

  - 8.Avrasya Üroonkoloji Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz 2018, Tiflis

  - 9.Avrasya Üroonkoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2019, Atina

  - 6.Minimal İnvaziv Üroloji Kongresi, 5-8 Mart 2020, Antalya

  Yurt Dışı Yayınlar


  1. THE EFFECT OF ANTIBIOTHERAPY ON PORSTATE-SPECIFIC ANTIGEN LEVELS AND PRSOTATE BIOPSY RESULTS IN PATIENTS WİTH LEVELS 2.5 TO 10 NG/ML

  Toktas G, Demiray M, Erkan E, Kocaaslan R, Yucetas U, Unluer SE.

  J Endourology. 2013 Aug;27(8):1061-7

   

  2. NOVEL TECHNİQUE OF CYTOLİTHOTRİPSY FOR LARGE BLADDER STONES.

  Toktas G, Sacak V, Erkan E, Kocaaslan R, Demiray M, Unluer E, Ozyalvacli ME.

  Asian J Endosc Surg. 2013 Aug;6(3):245-8.

   

  3. DOES ASAP NECESSITATES IMMEDIATE RE-BIOPSY?

  G.M. Toktas, E. Erkan, M. Demiray, S. Ozkan, A. Toker, S.E. Unluer.

  European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 562

   

  4. TRUS- REVISITED IN THE DIAGNOSIS AND STAGING OF BLADDER CANCERS

  G.M. Toktas, E. Erkan, G.C. Oktem, M. Demiray, S. Kucukpolat, S.E. Unluer.

  European Urology Supplements, Volume 9, Issue 6, September 2010, Page 597

   

  5. THE ROLE OF NİTRİC OXİDE SYNTHASE EXPRESSİON İN THE PATHOGENESİS OF VARİCOCELE

  E. Erkan, G. Toktas, M. Ozyalvacli, M. Demiray, A. Toker, E. Unluer

  Urology, Volume 78, Issue 3, Supplement, September 2011, Pages S227-S228

   

  6. 1456 THE SIGNIFICANCE OF THE CORE NUMBER IN THE SECOND BIOPSY DUE TO ATYPICAL SMALL ACINAR PROLIFERATION (ASAP)

  Ugur Yücetas, Murat Demiray, Akin Soner Amasyali, Erkan Erkan, Gökhan Toktas, Erdinc Unlüer

  The Journal of Urology, Volume 187, Issue 4, Supplement, April 2012, Page e590

   

  Yurt İçi Yayınlar

   

  1.YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RE-TUR B GEREKLİ Mİ?

  Umut Karslı, Anıl Hasan Atalay, Erdinç Ünlüer, Gökhan Toktaş, Ramazan Kocaaslan,

  Murat Demiray

   

  Türk Üroloji Derğisi (Cilt: 33 Sayı: 3 Eylül 2007)

   

  2.ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMU OLAN BPH’LI HASTALARDA GÜN İÇİ ÜROFLOV ÖLÇÜTLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

  Anıl Hasan Atalay, Levent Türk, Gökhan Toktaş, Murat Demiray, Aziz Toker, Erdinç Ünlüer

  Türk Üroloji Derğisi (Cilt: 33 Sayı: 4 Aralık 2007)

   

  3.SOL KLİNİK VARİKOSELİ OLAN HASTALARDA EŞLİK EDEN SAĞ SUBKLİNİK VARİKOSEL TEDAVİ EDİLMELİ Mİ?

  Anıl Atalay, Levent Türk, Emin Özyalvaçlı, Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer, Murat Demiray

  Türk Üroloji Derğisi (Cilt: 34 Sayı: 2 Haziran 2008)

   

  4.KLİNİĞİMİZDE YAPILAN İLK 100 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OLGUSUNUN ANALİZİ

  Vural Saçak, Suat Özkan, Ramazan Kocaaslan,  Murat Demiray,  Salim Küçükpolat, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Erkan, Erkan, Erdinç Ünlüer,

  İstanbul Tıp Derğisi 2008 Sayı: 3 105-111

   

  5.LAPAROSKOPİK BÖBREK CERRAHİSİNDE ÖĞRENME SÜRECİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer, Erkan Erkan, Salim Küçükpolat, Murat Demiray, Aziz Toker

  İstanbul Tıp Derğisi 2011 Sayı: 1 

   

  6.ATNALI BÖBREKLİ HASTALARDA PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

  Vural Saçak, Murat Demiray, Suat Özkan, Mahmut Gökhan Toktaş, Süleyman Erdinç Ünlüer, Salim Küçükpolat

  İstanbul Tıp Derğisi 2011 Sayı:1 

   

  7.APENDİKS TESTİS TORSİYONU: OLGU SUNUMU

  Ramazan Kocaaslan, Gökhan Mahmut Toktaş, Erkan Erkan, Salim Küçükpolat,

  Murat Demiray, Aziz Toker

  İstanbul Tıp Derğisi 2012 Sayı: 1 36-38

  8. PROKSİMAL ÜRETER TAŞLARININ TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK ÜRETEROLİTOTOMİ VE EŞ ZAMANLI TRANS-TROKAR SEMİRİJİD ÜRETEROSKOPİNİN TAŞSIZLIK ÜZERİNE ETKİSİ

  Deniz Abat, Adem Altunkol, Durmuş Alparslan Demirci, Pınar Kendigelen, Murat Demiray, Yıldırım Bayazıt

  J Urol Surg 2015; 2: 81-85

   

  Yurt Dışı Posterler

   

  1.IMMEDİATE SURGİCAL INTERVENTİON FOR PENİLE TRAUMAS

  Erkan Erkan, Gökhan Toktas, Erdinc Unluer, Murat Demiray, Aziz Toker, Huseyin Kocan

  10.European Congress of Trauma and Emergency Surgery 13-17 May 2009

   

  2.SİNGLE PERCUTANEUS ACCESS UNDER ENDOSCOPİC CONTROL FOR MANAGEMENT OF LARGE BLADDER STONES

  E. Erkan, V.Sacak, G.Toktas, S.Ozkan, M.Demiray, E.Unluer

  27.World Congress of Endourology 6-10 October 2009

   

  3.THE IMPACT OF ANTİBİOTİC TREATMENT ON THE WAY TO TRANSRECTAL ULTRASOUND GUİDED BİOPSY FOR DETECTİON OF PROSTATE CANCER

  Unluer E, Demiray M, Erkan E, Toktas G,Kucukpolat S, Toker A

  Siucongress Berlin 18 October 2011

   

  4.PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

  Vural Saçak, Uğur Yücetaş, Soner Ulusoy, Erkan Erkan, Murat Demiray, Yusuf Şahin, Akın Soner Amasyalı, Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer

  Uluslararası 2.İstanbul Ürolitiyazis Günleri 9-10 Aralık 2011, İstanbul

   

  5.THE EFFECT OF ANTIBIOTHERAPY ON PSA LEVELS AND PROSTATE BIOPSY RESULTS IN PATIENTS WITH PSA LEVELS 2.5-10 NG/ML

  Murat Demiray, Erkan Erkan, Ugur Yücetas, Akin Soner Amasyali*,

  Bülent Mansuroglu, Yusuf Sahin, Gökhan Toktas, Istanbul, Turkey,

  Erdinc Unlüer, Kars, Turkey

  AUA KONGRESİ Mayıs, 2012 Atlanta

   

  Yurt İçi Posterler

   

  1.KLİNİĞİMİZDE LAPAROSKOPİK BÖBREK CERRAHİSİNDE DÖRT YILLIK ÖĞRENME SÜRECİ

  Ünlüer Erdinç, Toktaş Gökhan, Kocaaslan Ramazan, Öktem Çağrı, Demiray Murat

  7.Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007,İzmir

   

  2.PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ OPERASYONUNDA İNSİDENTAL OLARAK SAPTANAN RENAL PELVİS TÜMÖRÜ: OLGU SUNUMU

  Hasan Anıl Atalay, Vural Saçak, Gökhan Toktaş, Aziz Toker, Murat Demiray, Erdinç Ünlüer

  7.Ulusal Endoüroloji Kongresi 9-12 Eylül 2007,İzmir

   

  3.LAPAROSKOPİK BÖBREK CERRAHİSİNDE ÖĞRENME SÜRECİNDEKİ FAKTÖRLER: NE ÖĞRENDİK?

  Erdinç Ünlüer, Gökhan Toktaş, Salim Küçükpolat, Murat Demiray

  20.Ulusal Üroloji Kongresi,1-6 Kasım 2008 Antalya

   

  4.PROSTAT BİYOPSİ SONUCU ASAP POZİTİF GELEN HASTALARDA TEKRAR BİYOPSİ HEMEN Mİ?

  Gökhan Toktaş, Murat Demiray, Hüseyin Koçan, Erkan Erkan, Erdinç Ünlüer

  9.Üroonkoloji Kongresi,4-8 Kasım 2009 Ankara

   

  5. BÜYÜK MESANE TAŞLARINA PERKÜTAN YOLLA YAKLAŞIM

  V. Saçak, E. Erkan, G. Toktaş, M. Demiray, M. E. Özyalvaçlı, E. Ünlüer

  8.Ulusal Endoüroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2009, Antalya

   

  6.PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ: DENEYİM VE BAŞARI

  E. Erkan, V Saçak, S. Özkan, G. Toktaş, S. Küçükpolat, M. Demiray, E. Ünlüer

  1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 23-26 Haziran 2010, Ankara

   

  7.BÜYÜK MESANE TAŞLARINDA SİSTOSKOPİ YARDIMLI PERKÜTAN TEDAVİ YAKLAŞIMI

  V. Saçak, E. Erkan, G. Toktaş, S. Ulusoy, M. Demiray, E. Ünlüer

  1.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, 23-26 Haziran 2010, Ankara

   

  8.ASAP NEDENİYLE YAPILAN İKİNCİ BİYOPSİDEKİ KOR SAYISININ ÖNEMİ

  Uğur Yücetaş, Murat Demiray, Akın Soner Amasyalı,  Erkan Erkan, Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer

  10.Üroonkoloji Kongresi 26-30 Ekim 2011, Antalya

   

  9.AFŞİN DEVLET HASTANESİ’NDE ÜROLOJİK LAPAROSKOPİ DENEYİMLERİMİZ

  Deniz Abat, Murat Demiray, Pınar Kendigelen, Mehmet Baktır, Alper Koçbıyık

  2.Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi,29-31 Mart 2011, Ankara

   

  10.REBİYOPSİDE KOR SAYISININ ÖNEMİ

  Uğur Yücetaş, Murat Demiray, Emre Karabay, Erkan Erkan, Cemalettin Murat, Mahmut Gökhan Toktaş, Erdinç Ünlüer

  1.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 3-7 EKİM 2012 ANTALYA

   

  11.AFŞİN DEVLET HASTANESİ’NDE ÜROLOJİK LAPAROSKOPİ DENEYİMLERİMİZ

  Deniz Abat, Murat Demiray, Pınar Kendigelen, Alper Koçbıyık

  1.ULUSAL ÜROLOJİK CERRAHİ KONGRESİ 3-7 EKİM 2012 ANTALYA

   

  12.AFŞİN DEVLET HASTANESİ PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ DENEYİMLERİMİZ

  Murat Demiray, Deniz Abat, Pınar Kendigelen

  10.Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya

   

  13.PROXİMAL ÜRETER TAŞLARININ LAPAROSKOPİK TEDAVİSİ

  Deniz Abat, Murat Demiray, Pınar Kendigelen

  10.Ulusal Endoüroloji Kongresi, Antalya

VİDEO GALERİ